Diakonie Broumov děkuje občanům za štědrost a ochotu pomoci lidem v nouzi. Poděkování zde